Projekt – Aktualizacja

Projekt „Kursy warte rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW W OSTROŁĘCE zaprasza mieszkańców/ki powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego, którzy/re z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje do udziału w projekcie „Kursy warte rynku pracy”, w ramach którego odbędą się bezpłatne kompleksowe kursy w tym: Operator wózków jezdniowych – magazynier + obsługa kasy fiskalnej (dla 40 osób – zachęcamy kobiety …